Flera länder pausar Astra Zeneca-vaccin – aktien faller

Ett antal länder har tillfälligt pausat vaccineringen, men Sverige fortsätter.

Danmark har pausat användningen av Astra Zenecas coronavaccin efter rapporter om allvarliga fall av blodproppar hos personer som vaccinerats. Den europeiska läkemedelsmyndigheten har nu inlett en undersökning. Det skriver den danska folkhälsomyndigheten.

”Vi står mitt i den största och viktigaste vaccinationsutrullningen i dansk historia. Just nu har vi användning för alla vaccin som vi kan få. Det är därför inget lätt beslut att sätta ett av dessa vaccin på paus. Men eftersom vi vaccinerar så många är vi också nödgade att reagera snabbt på möjliga allvarliga biverkningar. Det måste vi få utrett innan vi kan fortsätta att använda vaccinen från Astra Zeneca”, säger Søren Brostrøm, generaldirektör på danska Sundhetsstyrelsen, i pressmeddelandet.

”Det är viktigt att understryka att vi inte har valt bort Astra Zenecas vaccin, men att vi satt det på paus. Det finns god dokumentation för att vaccinet både är säkert och effektivt. Men både vi och Läkemedelsstyrelsen är nödgade att reagera på rapporter om möjliga allvarliga biverkningar, både från Danmark och andra europeiska länder”, skriver de.

Astra Zeneca-vaccinet pausas i två veckor innan en ny bedömning görs.

Även Norge pausar Astra Zenecas vaccin, till följd av de rapporterade biverkningarna, rapporterar VG med hänvisning till en presskonferens med Norges folkhälsomyndighet och läkemedelsverk.

Samtidigt har även Österrike, Estland, Lettland, Litauen och Luxemburg pausat vaccinationerna av en viss sats av Astra Zenecas vaccin på grund av oro för blodproppar, enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Under torsdagen kom även uppgifter om att Italien förbjuder en sats av Astra Zenecas vaccin. Detta efter rapporter om allvarliga biverkningar, enligt ett pressmeddelande från landets läkemedelsmyndighet AIFA.

Läkemedelsverket i Sverige uppger dock att det inte är aktuellt att pausa vaccineringarna.

”Vi bedömer inte att det finns tillräckligt stöd för att avbryta vaccineringen med Astra Zenecas vaccin”, skriver Veronica Arthurson, enhetschef för läkemedelssäkerhet vid Läkemedelsverket, i en kommentar till TT.

Vid Astra Zeneca är man är medveten om att Sundhedsstyrelsen undersöker rapporterna om biverkningar.

”Patientsäkerhet är högsta prioritet för Astra Zeneca. Tillsynsmyndigheter har tydliga och stränga effektivitets- och säkerhetskrav för godkännande av alla nya läkemedel, och det inkluderar covid-19 vaccin Astra Zeneca. Säkerheten för vaccinet har studerats omfattande i kliniska fas III-studier, och peer-reviewed data bekräftar att vaccinet i allmänhet tolereras väl”, säger de i en skriftlig kommentar till TT.

Astra Zenecas aktie faller på beskedet om det pausade vaccinet och är i skrivande stund ner 2,54%.