Danska Solar har sålt sitt aktieinnehav i BIMobject

Danska Solar har sålt sitt aktieinnehav i BIMobject för 331 miljoner svenska kronor, vilket motsvarar 234 miljoner danska kronor. Det framgår av ett pressmeddelande från det danska bolaget.
BIM Cloud är den globalt ledande plattformen för bygginformationsmodellering (BIM). Verktyget används av arkitekter och byggbolag för att projektera, visualisera och samla in information om byggnaden, processerna och besluten som tas vid byggnation.
Solar gör en reavinst på 20 miljoner danska kronor, som rapporteras i resultatet för det fjärde kvartalet i år. Solar köpte aktierna i BIMobject i första halvåret 2017. Reavinsten påverkar inte Solars ebita-resultat eller guidning för helåret 2020.

I ett separat pressmeddelande från BIMboject säger styrelseordförande Johan Svanström följande om Solars avyttring:

“Vi är glada att se flera existerande aktieägare öka sina innehav, och vi välkomnar också våra nya aktieägare. BIMobject har nu en stark krets av framstående, institutionella ägare som kan stötta vår tillväxtresa”.