Danske: Bra start på året för svensk ekonomi

Svensk ekonomi har fått en bra start på 2021, men det kommer dröja innan pandemin lättar och återhämtningen får fäste. Det skriver Danske Bank i sin Nordic Outlook.
Sverige
Foto: Janerik Henriksson/TT

Det värsta med coronakrisen väntas vara över, vilket banar vägen för en stabil ekonomisk återhämtning, skriver Danske Bank. Dock ser läger inte odelat positivt ut i närtid, då en ny virusvåg rullar in och vaccineringen går långsammare än tidigare trott.

Sverige har haft en bra start på året, men leveransstörningar kan komma att temporärt tynga tillverkningen och exporten under andra kvartalet innan pandemin lättar och återhämtningen får fäste.

Danske Bank höjer även sina BNP-prognoser för Sverige. Sveriges BNP bedöms under 2021 öka med 3,4% och 2022 med 3,3%. De förra BNP-prognoserna låg på 3,3 respektive 2,6%.

Företagens sysselsättningsplaner har återhämtat sig överraskande väl, skriver Danske Bank. Detta signalerar en ökad efterfrågan på sysselsättning i närtid. Särskilt tjänstesektorn väntas gynnas av en förbättring av coronaläget och minskade restriktioner.

Inflationen väntas öka på kort sikt, men utsikterna är fortsatt nedpressade på längre sikt. Det finns ökad sannolikhet för att Riksbanken sänker styrräntan, men basscenariot är fortfarande att styrräntan ligger still i flera år.

Vad gäller fastighetspriserna har dessa rusat under pandemin. Danske Bank tror inte att prisuppgången kan fortsätta, men ser heller inte att priserna kan vända nedåt, med tanke på de gynnsamma fundamentala faktorerna.