Danske: En ding ding ding ding värld

Europaräntorna fortsätter uppåt i fredagens förmiddagshandel. Att de svenska räntorna drogs med upp efter ECB:s räntebesked är helt vansinnigt, enligt Danske Banks Michael Grahn.

Vid 11-tiden är den tyska tioårsräntan upp 4 punkter till -0,51 procent, från svensk stängning i går, medan den svenska tioåringen är 5 punkter högre på -0,16 procent.

I går, torsdag, sjönk ju de europeiska räntorna inledningsvis efter ECB:s nya stimulanspaket, men vände senare uppåt.

Michael Grahn, Danske Bank, skriver på Twitter att det är en “ding ding ding ding värld” då ECB försökt stimulera, men effekten blev den omvända.

“Inte bra. Samtidigt ser vi hur svenska räntor dras med upp. Helt vansinnigt enligt min mening då svenska data som BNP, arbetslöshet, inflation och förväntningar försvagas tydligt!”, skriver Grahn.

 

SCB:s andra beräkning av BNP-utfallet, som publicerades på fredagen, visade en tillväxt på +0,1 procent under andra kvartalet, inte -0,1 procent som i den första beräkningen.

Bakom upprevideringen låg främst hushållens konsumtion, som steg 1,1 procent under andra kvartalet jämfört med föregående kvartal (+0,6 i det första estimatet) och bidrog med 0,5 procentenheter till BNP-utvecklingen (+0,3).

Andra poster som reviderades upp var lager, export och import.

Årstakten för andra kvartalet reviderades dock ned till +1,0 procent, från +1,4 procent. Detta hängde samman med att första kvartalets BNP-utfall reviderades ned

BNP för första kvartalet steg med reviderade 0,1 procent jämfört med fjärde kvartalet (+0,5) och steg med reviderade 1,7 procent jämfört med första kvartalet 2018 (+2,1).

Swedbank noterar i ett kundbrev att det största negativa bidraget fortsatt kom från fasta bruttoinvesteringar, som föll med 2 procent y/y, främst drivet av bostadsinvesteringar.

De noterar vidare att exporten reviderades upp marginellt, men att importen reviderades upp mer på grund av tjänster vilket gjorde att bidraget från nettoexporten mindre positiv på en årlig basis. Hushållens konsumtion bidrog positivt och överraskade något på uppsidan. Upprevideringen drevs främst av hushållens konsumtion i utlandet.

“Allt annat lika bidrar dagens data viss nedåtrisk mot vår BNP-prognos, men vår prognos om en oförändrad reporänta håller fortsatt”, skriver Swedbank.

Handelsbankens Johan Löf skriver i en kommentar att ekonomin kylts av mer än de trott, sett till reviderade nationalräkenskaper och uppdaterade estimat för andra kvartalet.

“Vår prognos för 2019 års BNP ser för hög ut, men sannolikheten för vår prognos för 2020, som ligger under konsensus, ökar. Svag tillväxt stärker vår bedömning att Riksbankens räntehöjningar till slut kommer att ställas in”, skriver han och frågar sig om makroriskerna i själva verket är större än de trott. Det faktum att hushållens sparande ligger mycket lägre inför en försämrad ekonomi vilket reser frågor, enligt Löf.

Även Nordeas Torbjörn Isaksson lyfter fram nedrevideringen av hushållens sparande och konstaterar att hushållens buffert är begränsad och inte mycket att luta sig mot om exempelvis bostadspriserna faller eller om arbetsmarknaden försämras mer markant.

“Med andra ord så understryker det låga sparandet att hushållen är mer sårbara och att den svenska ekonomin är mer bräcklig än tidigare bedömts”, skriver Isaksson.

USA-räntorna pekar också uppåt i fredagens europeiska förmiddagshandel, med tioårsräntan 5 punkter upp till 1,80 procent, i spåren av bland annat handelsoptimism.

Flera medier rapporterar om att Trump-administrationen överväger någon form av tillfällig uppgörelse med Kina för att dämpa konfliktnivån.

Donald Trump sade själv att han helst vill ha ett helt avtal, men att deluppgörelser är något som han kan överväga.

Under veckan har det kommit vissa positiva signaler från båda länderna i handelsfrågan, vilket bidragit till att lyfta aktiemarknaderna.

I eftermiddag publiceras USA-data över detaljhandeln i augusti, men även importpriser och Michiganindex (konsumentförtroende).

Detaljhandelns försäljning väntas ha ökat med 0,2 procent i augusti, jämfört med i juli, och exklusive bilar med 0,1 procent, enligt Reuters prognossammanställning.

På valutamarknaden handlas euron nu kring 1:1092 mot dollarn, medan dollarn å sin sida är stabil nära 108 mot yenen.

Kronan är stabil kring 10:64 mot euron, men har stärkts med 4 öre mot dollarn.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här