De slopar sina utdelningar

Såväl Skanska som Volati och Bulten återkallar sina förslag om utdelning som en konsekvens av coronakrisen.

Byggbolaget Skanskas styrelse har beslutat att återkalla förslaget om utdelning på 6:25 kronor per aktie, med anledning av den rådande osäkerheten. Det framgår av ett pressmeddelande.

Trots beslutet menar bolaget att man har en stark balansräkning med god likviditet och outnyttjade kreditlöften.

Om förutsättningarna tillåter kommer bolaget att under hösten kalla till en extra bolagsstämma för beslut om utdelning.

Även Volatis styrelse föreslår att ingen utdelning ska lämnas till stamaktieägarna. Bolaget bedömer samtidigt att viruset haft en begränsad effekt på resultat och kassaflöde per måndagen den 23 mars. Det framgår av ett pressmeddelande.

Volati väljer att ta beslutet för att risken för negativa effekter ökat givet omvärldsutvecklingen, och att det i nuvarande situation inte är möjligt att förutse den potentiella påverkan på bolaget.

Också Bulten, som tillverkar fästelement för fordonsindustrin, drar tillbaka förslaget om utdelning på 4 kronor per aktie, samt vidtar åtgärder för att dämpa covid-19 påverkan.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget menar att covid-19 haft en kraftig påverkan på leveranserna, vilket kommer ge en negativ påverkan på resultatet i det första kvartalet. Därför har bolaget tagit beslutet om att genomföra korttidspermitteringar i Europa.

Bulten kan givet den osäkra situationen i nuläget inte uppskatta påverkan på bolaget i de kommande kvartalen, men meddelar att det finns en betydande risk för negativ finansiell påverkan på koncernen.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.