Detaljhandeln steg i september

Den kalenderkorrigerade försäljningsvolymen ökade med 3,9 procent i september 2020, jämfört med samma månad föregående år. Det visar siffror från SCB.

Sällanköpsvaruhandeln ökade med 4,3% medan dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget ökade med 1,8%.

Den säsongsrensade försäljningsvolymen  ökade med 0,8 procent jämfört med föregående månad.

Under den senaste tremånadersperioden (juli–september) var den säsongrensade försäljningsvolymen 2,3 procent högre än närmast föregående tremånadersperiod.