Dystrare företag i december

Den svenska barometerindikatorn minskade i december. Alla sektorer förutom bygg- och anläggning samt hushållen bidrog till nedgången och förklaras i huvudsak av att företagen har blivit allt dystrare i sina nulägesomdömen. Det skriver Konjunkturinstitutet i sin konjunkturbarometer på tisdagen.
Mörka moln över bostadshusen i Hammarby Sjöstad. Foto Hasse Holmberg / TT
Barometerindikatorn sjönk till 95,6 från 97,2 (reviderat från 97,5) föregående månad.

Tillverkningsindustrins förtroende sjönk till 106,9 från 109,9 (reviderat från 110,6) föregående månad. I stort sett hela fallet förklaras av företagens omdöme av varulagrens storlek. Produktionsplaner och synen på orderstockarnas storlek är däremot oförändrade.

Detaljhandelns konfidensindikator sjönk med 2,2 enheter till 97,5 i december, till följd av en svagare försäljningsutveckling de senaste månaderna. Det vägs delvis upp av företagens omdöme om lagren samt något gynnsammare förväntningar om kommande försäljning.

Konsumentförtroendet ökade samtidigt till 92,3 från 88,6 (reviderat från 88,3) föregående månad. Uppgången beskrivs vara bred då fyra av de fem ingående frågorna i indikatorn bidrog till ökningen. Förväntningarna på den svenska ekonomin bidrog mest.

Sverige december, 2020 november, 2020 Reviderad
Barometerindikator 95,6 97,5 97,2
Tillverkningsindustrins förtroende 106,9 110,6 109,9
Konsumentförtroende 92,3 88,3 88,6