Stämningsläget inom svensk ekonomi på rekordnivå

Barometerindikatorn fortsätter stiga även i juni, till 119,8 från 119,3 månaden innan. Indikatorns mycket starka läge förklaras till stor del av läget inom industrin. Det skriver Konjunkturinstitutet.
Ljusning
Röda moln i gryningen över Hammarby Sjöstad. Foto. Hasse Holmberg/TT

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin är på en fortsatt hög nivå, men minskade något i juni. Detta då industriföretagen i mindre utsträckning än tidigare förväntar sig kunna öka produktionen.

Samtidigt steg indikatorerna för bygg- och anläggningsverksamhet samt detaljhandeln med drygt 3 enheter i juni. Detaljhandelns uppgång beror till stor del på höjda förväntningar på försäljningsvolymen de närmaste tre månaderna.

Tjänstesektorns indikator utvecklas samtidigt starkt. Indikatorn steg 2,8 enheter till 112,8, vilket pekar på ett mycket starkare läge än normalt. Samtliga frågor som ingår i konfidensindikatorn ligger högt över sina historiska genomsnitt.

Hushållens konfidensindikator gick emot strömmen och föll tillbaka med nästan 3 enheter i juni, från 112,2 till 109,4. Främst är det hushållens syn på den egna ekonomin som har försvagats. Makroindex, som sammanfattar hushållens syn på den svenska ekonomin, steg emellertid med nästan fem enheter och visar på ett mycket starkt läge.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.