Historiskt starkt stämningsläge i ekonomin

Konjunkturinstitutets Barometerindikator, som sammanfattar läget i svensk ekonomi, steg till den högsta nivån i indikatorns 25-åriga historia.
Bättre utsikter
Foto: Maja Suslin/TT

Barometerindikatorn steg i maj till 119,3 från 113,5 månaden innan. Det är en rekordnivå sett till indikatorns 25-åriga historia.

Främst är det tillverkningsindustrin som bidrar till rekordsiffran. Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg med 5,3 enheter i maj till 126,0. Det är det högsta uppmätta värdet någonsin för indikatorn.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg med 6,6 enheter till 107,1. Samtidigt ökade tjänstesektorns indikator med 3,5 enheter till 109,7. Detaljhandelns konfidensindikator var den enda sektor som backade, med 4,0 enheter till 110,4, men visar ändå på ett starkare läge än normalt.

Hushållens konfidensindikator stod för den största uppgången, med nästan 9 enheter till 112,3.

”Indikatorn visar nu på ett mycket starkt läge och är på en nivå som inte uppmätts sedan 2010. Uppgången är bred då samtliga frågor i indikatorn bidrar till ökningen. Den fråga som bidrar mest till uppgången är dock hushållens alltmer positiva inställning till hur den egna ekonomin har utvecklats nu jämfört med för tolv månader sedan”, skriver KI.