Starkt stämningsläge i ekonomin

Barometerindikatorn minskade något i augusti, men stämningsläget i ekonomin är fortsatt betydligt starkare än normalt.
Ljusning
Röda moln i gryningen över Hammarby Sjöstad. Foto. Hasse Holmberg/TT

Konjunkturinstitutets barometerindikator minskade i augusti till 121,1 från 121,9 i juli. Nivån är dock fortfarande historiskt mycket hög. Nedgången beror på svagare signaler från detaljhandeln och tjänstesektorn.

Detaljhandelns konfidensindikator backade med 7,0 enheter, men pekar trots detta på ett fortsatt betydligt starkare läge än normalt. Till stor del förklaras minskningen av mindre positiva signaler om de senaste månadernas försäljningsutveckling.

Vad gäller tjänstesektorn föll denna med 3,3 enheter, men fortsätter även den att peka på ett starkt stämningsläge. Nedgången förklaras av att både utvecklingen av den egna verksamheten och efterfrågan av företagets tjänster nu bedöms vara mindre stark.

Samtidigt steg konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin, bygg- och anläggningsverksamhet samt hushållens konfidensindikator.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg med 0,6 enheter. Här bidrog främst företagens produktionsplaner, medan företagens omdömen om färdigvarulagrens och orderstockarnas storlek påverkade negativt.

För bygg- och anläggningsverksamhet steg indikatorn också med 0,6 enheter. Byggföretagens syn på orderstockarnas storlek har förbättrats och är nu de starkaste sedan augusti 2018.

Slutligen steg hushållens konfidensindikator med 2,4 enheter till och är tillbaka på i princip samma nivå som indikatorn var på i juni. Främst förklaras uppgången av att synen på den svenska ekonomin nu jämfört med för tolv månader sedan samt av att förväntningarna på den egna ekonomin kommande tolv månader båda stärktes.