Ökad optimism om ekonomin

Barometerindikatorn steg kraftigt i april och pekar på ett bättre stämningsläge. Detaljhandeln utmärker sig särskilt.
Bättre utsikter
Foto: Maja Suslin/TT

Barometerindikatorn steg med hela 7,6 enheter till 113,4 i april. Det skriver Konjunkturinstitutet. Samtliga sektorer steg.

Detaljhandelns konfidensindikator steg kraftigt under månaden med 18,3 enheter. Den främsta förklaringen är stigande förväntningar på försäljningsvolymen de kommande månaderna, skriver KI. Dessutom uppger färre företag uppger att lagren är för stora.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator ökade med 3,3 enheter, vilket pekar på ett fortsatt mycket starkt läge. Främst förklaras uppgången av företagens omdöme om varulagrens storlek. Livsmedelsindustrin utvecklades särskilt starkt, med en uppgång på 13 enheter.

Indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg med 3,0 enheter. Även tjänstesektorns indikator ökade i april, med 9,5 enheter, och pekar på ett starkt stämningsläge.

Samtidigt steg hushållens konfidensindikator med 5,8 enheter till 103,2. Indikatorn har inte varit så stark sedan september 2018. KI skriver att ökningen är bred då  då fyra av de fem ingående frågorna i indikatorn bidrog till ökningen.