ECB-ledamot vill se krispolitiken överges

Europeiska centralbanken, ECB, borde under det kommande mötet börja diskutera hur man ska frångå krispolitiken med stimulanser till en där man jobbar på att nå upp till inflationsmålet. Det uppger ECB-ledamoten och Österrikes centralbankschef Robert Holzmann i en intervju med Bloomberg News.
ECB
Foto: Michael Probst/TT
Enligt Holzmann är tidpunkten den rätta att börja se över hur man ska minska de stimulansåtgärder som lanserades i spåren av pandemin.

”Vid vårt septembermöte har vi möjligheten att diskutera hur vi stänger ned pandemidelen och fokuserar på inflationsdelen”, sade Holzmann.

Han sade också att en minskning av obligationsköpen under PEPP-programmet under fjärde kvartalet ”definitivt” borde vara något att diskuteras vid ECB:s möte nästa vecka.