Elektas vinst lägre än väntat

Medicinteknikbolaget Elekta redovisar en omsättning i linje med förväntat under tredje kvartalet. Rörelseresultatet och nettovinst var dock lägre än väntad.
Omsättningen sjönk 2,1% till 3 581 miljoner kronor (3 656). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 3 531.

Ebita-resultatet uppgick till 664 miljoner kronor (648), med en ebita-marginal på 18,5% (17,7).

Rörelseresultatet blev 468 miljoner kronor (443), väntat rörelseresultat var 493. Rörelsemarginalen var 13,1% (12,1).

Resultatet före skatt var 420 miljoner kronor (398).

Resultatet efter skatt blev 321 miljoner kronor (308), analytikerkonsensus 336.

Resultat per aktie hamnade på 0,84 kronor (0,81).

Orderingången landade på 3 954 miljoner kronor (4 276), vilket är 8% lägre än analytikerkonsensus.

Elekta, Mkr Q3-2020/2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2019/2020 Förändring
Orderingång 3 954 4 297 -8,0% 4 276 -7,5%
Nettoomsättning 3 581 3 531 1,4% 3 656 -2,1%
EBITA 664 648 2,5%
EBITA-marginal 18,5% 17,7%
Rörelseresultat 468 493 -5,1% 443 5,6%
Rörelsemarginal 13,1% 14,0% 12,1%
Resultat före skatt 420 398 5,5%
Nettoresultat 321 336 -4,5% 308 4,2%
Resultat per aktie, kronor 0,84 0,81 3,7%

Konsensusdata från Factset