Embracer ökar omsättning och ebitda mer än väntat

Gamingbolaget Embracer redovisar en omsättning och ett ebitda-resultat som var högre än väntat under tredje kvartalet. Bolaget justerar återigen ned prognosen för färdigställda spel under 2020/2021.
Lars Wingefors, Embracer.
Lars Wingefors, Embracer. Foto: Tobias Ohls

Framöver ska Embracer byta redovisningsprincip till IFRS och starta processen för en börsnotering på en reglerad marknad. Hela processen fram till en notering på en reglerad marknad väntas ta mellan 18-36 månader.

Omsättningen steg 43,7% till 2 168,1 miljoner kronor (1 508,5). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 090. Affärsområdet Games bidrog med 1 355,6 miljoner kronor i omsättning, drivet av 21% organisk tillväxt till fast växelkurs.

Ebitda-resultat blev 878,7 miljoner kronor (518,4), väntat 804, med en ebitda-marginal på 40,5% (34,4).

Rörelseresultatet blev -60,8 miljoner kronor (91).

Operativt rörelseresultat utföll på 603,1 miljoner kronor (302,1), med en operativ rörelsemarginal på 27,8% (20,0).

Resultatet före skatt var -51,8 miljoner kronor (76,3).

Resultatet efter skatt blev -189,5 miljoner kronor (33,6).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 840,4 miljoner kronor (240).

Likvida medel uppgick till 6 919,1 miljoner kronor (2 784,7).

Som tidigare kommunicerat ska Biomutant släppas den 25 maj, vilket är en kraftig försening. Bolaget ger därför en inblick i sina processer genom att nämna att man hittills under innevarande år har skjutit upp lanseringen av över tio spel till nästa år, främst på grund av policyn att sätta kvalitet främst.

”Vi räknar med att nästa räkenskapsår som slutar mars 2022 blir det starkaste i vår historia, drivet av flera betydande lanseringar framåt andra halvåret. Totalt räknar vi med att färdigställa fler än 70 välproducerade spelutvecklingsprojekt med ett totalt utvecklingsvärde i intervallet 2 500-3 000 MSEK, enligt ledningens uppskattningar vid tidpunkten för denna rapport. Detta är exklusive tillskottet från de transaktioner som offentliggjordes den 3 februari avseende Gearbox, Aspyr och EasyBrain”, skriver VD Lars Wingefors.

Det innebär att innevarande fjärde kvartal, som slutar i mars, kommer att ha lägre lanseringsaktivitet. Värdet av färdigställda (lanserade” spel under Q4 väntas ligga i intervallet 120-140 miljoner kronor och mellan 840-860 miljoner för räkenskapsåret. I samband med rapporten för första kvartalet spådde bolaget att värdet på färdigställda spel under 2020/2021 skulle uppgå till 1 200-1 400 miljoner kronor, vilket sänktes i Q2-rapporten till 1 000-1 100 miljoner och nu alltså justeras ned ytterligare.

Totalt antal pågående spelutvecklingsprojekt ökade under kvartalet med 56% till 150 (96).

När det gäller M&A-marknaden beskriver Lars Wingefors att den är mer aktiv än någonsin och att bolaget har fler pågående dialoger än någonsin.

Embracer, Mkr Q3-2020/2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2019/2020 Förändring
Nettoomsättning 2 168,1 2 090 3,7% 1 508,5 43,7%
EBITDA 878,7 804 9,3% 518,4 69,5%
EBITDA-marginal 40,5% 38,5% 34,4%
Rörelseresultat -60,8 91
Rörelsemarginal 6,0%
Rörelseresultat, operativt 603,1 302,1 99,6%
Rörelsemarginal, operativ 27,8% 20,0%
Resultat före skatt -51,8 76,3
Nettoresultat -189,5 33,6
Kassaflöde från löpande verksamhet 840,4 240 250,2%
Likvida medel 6 919,1 2 784,7 148,5%

Konsensusdata från Factset