Enea ökade rörelseresultatet mer än väntat

Programvarubolaget Enea redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet samtidigt som rörelseresultatet var positivt och bättre än väntat.
.

Omsättningen sjönk 3,9% till 248,0 miljoner kronor (258,0). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 245. I fasta växelkurser ökade omsättningen med 1%.

Rörelseresultatet blev 64,2 miljoner kronor (57), väntat rörelseresultat var 58. Rörelsemarginalen var 25,9% (22,1). Exkluderat för engångsposter var rörelseresultatet 73,1 miljoner kronor (57), motsvarande en marginal på 29,5% (22,1).

”En hög andel programvaruintäkter samt kostnadseffektiviseringar under året bidrar till denna höga marginal. Vi har även effekter av lägre försäljningskostnader, på grund av reserestriktioner och inställda branschmässor”, kommenterar VD Jan Häglund.

Resultatet efter skatt blev 47,4 miljoner kronor (28,2).

Resultat per aktie hamnade på 2,20 kronor (1,32).

I utdelning föreslås 0 kronor (0).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 61,5 miljoner kronor (48,6).

När det gäller utsikter skriver bolaget följande:

”Sammantaget har vi ambitionen att kraftfullt öka intäkterna under kommande år, med en rörelsemarginal över 20%, genom organisk tillväxt inom nätverkslösningar samt kompletterande strategiska förvärv som förstärker vår marknadsposition. Denna ambition innebär att helåret 2023 passera en årsomsättning på 1,5 Mdkr.”

Samtidigt är osäkerheten på kort och medellång sikt stor på grund av pandemin, beskriver bolaget.

”Dess följdverkningar kommer sannolikt att innebära fortsatta förseningar i kundprojekt och andra negativa effekter på våra affärer, vilket riskerar att påverka resultaten i kommande kvartal. Trots dessa osäkerheter, är vårt mål för 2021 att skapa omsättningstillväxt jämfört med föregående år och en rörelsemarginal på över 20%”, uppger Enea-chefen.

Enea, Mkr Q4-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 248,0 245 1,2% 258,0 -3,9%
Rörelseresultat 64,2 58 10,7% 57 12,6%
Rörelsemarginal 25,9% 23,7% 22,1%
Nettoresultat 47,4 28,2 68,1%
Resultat per aktie, kronor 2,20 1,32 66,7%
Kassaflöde från löpande verksamhet 61,5 48,6 26,5%
Utdelning per aktie, kronor 0 0

Konsensusdata från Factset