Eolus julgåva till aktieägarna

"För att våra pengar ska räcka länge är det så här man får pussla ihop" – Eolus Vinds vd Per Witalisson om julens rekordaffärer på över 3 miljarder kronor.

På fredagsmorgonen inför julhelgen, den 22 december, meddelade vindkraftsprojektören Eolus Vind att de större sydsvenska vindkraftsprojekten Anneberg och Sötterfällan säljs. Priset för de planerade vindparkerna på totalt 46,8 megawatt installerad kapacitet är prelimärt 57,7 miljoner euro, motsvarande cirka 571 miljoner kronor. Köpare är tyska kapitalförvaltaren KGAL, som tidigare köpt vindparkerna Gunillaberg och Lunna av just Eolus. Överlämningarna är planerade till december 2018 för Anneberg och till sommaren 2019 för Sötterfällan. Därtill ingår tjänsteavtal för parkerna.

Under julhelgen, den 23 december, följde Eolus upp med sin hittills största försäljning: Kråktorpet och Nylandsbergen på totalt 232 megawatt säljs för preliminärt 264 miljoner euro, motsvarande cirka 2 611 miljoner kronor. Köpare är Aquila Capital, en annan tysklandsbaserad kapitalförvaltare, som även kommer att vara med och projektfinansiera Kråktorpet, den större av parkerna på 163 megawatt. Båda projekten planeras att överlämnas under andra halvan av 2019 och det ingår tjänsteavtal med sju års löptid.

Både Kråktorpet och Nylandsbergen ligger i närheten av Eolus pågående Sundsvallprojekt Jenåsen, som ska vara färdigställt sommaren 2018. I Affärsvärldens intervju nedan påtalar Eolus vd Per Witalisson hur bolagets redan tagna elinvesteringar i området varit en förutsättning för att nu kunna gå i mål snabbt med storprojekten.

Var det väntat att de här storaffärerna skulle gå i mål just nu?

– Att vi jobbat med att sälja de här projekten har kommunicerats i våra senaste rapporter. Här fanns ett stort intresse från många att vi skulle bli färdiga inför årsskiftet. Det blev ett intensivt arbete in i det sista i december, och vi är jättenöjda att vi lyckades landa båda affärerna, svarar Eolus vd Per Witalisson.

Skiljer sig de här affärerna mycket från era större försäljningar av parker där Google förköpt el?

– Tar vi den stora affären med Aquila, på 61 verk om totalt 232 megawatt, så är det fråga om projekt i vårt Sundsvallskluster. De två projekten blir systerprojekt till Jenåsen, där vi hade det senaste Google-avtalet, men här finns inget liknande upplägg med att Google köper elen utan den kan säljas på marknaden. Själva verken blir större än i Jenåsen-parken.

Av villkoren som återstår inför överlämnande, finns där några viktiga villkor som kan avgöra om ni från Eolus sida tänker köra de här parkerna i mål?

– Vi kommer att bygga parkerna. Villkoren handlar om sedvanliga villkor, att vi som projektör bygger enligt de specifikationer som avtalats, i rätt tid, och så vidare.

Har köparna finansieringen klar?

– Ja.

För den som överslagsräknar motsvarar de två affärernas preliminära köpeskillingar ungefär 12,2 respektive 11,3 miljoner kronor per megawatt installerad effekt från KGAL respektive Aquila. Är det bra priser, ur Eolus synvinkel?

– Ja, vi är nöjda med priserna. Att priserna i marknaden hela tiden blir lägre och lägre följer av att priserna på både vindkraftverk och entreprenader ständigt sjunker. Att priserna räknat per producerad megawattimme fallit är jätteviktigt för vindkraftens konkurrenskraft, och det är också det som förklarar varför vi fått se så pass många och stora vindkraftorders nu.

Det här är vindlägen ni har ägt länge som ni nu väljer att sälja. Varför nu?

– Det varierar lite, men här finns projekt som vi jobbat med i sju-åtta år. Processen med att få tillstånd på plats och optimera allting är lång. Sedan handlar det väldigt mycket om elanslutningar, där alla Sundsvallsprojekten – Jenåsen, Kråktorpet och Nylandsbergen – ska anslutas till en gemensam stamnätstransformator. Den första affären med Jenåsen, där Munich Re köper parken och Google köper elen, möjliggjorde för oss att ta en investering i en stamnätstransformator som rymmer mycket mer kapacitet än enbart Jenåsen. Att Kråktorpet och Nylandsbergen ska kunna stå klara redan 2019, eller på lite drygt ett och ett halvt år vilket är väldigt snabbt för så här stora projekt, förutsatte att vi redan har gjort större delen av de investeringarna.

Det finns inget på risksidan som särskiljer specifikt de här projekten fram tills överlämnande?

– Nej, inget särskiljer dem riskmässigt. Som för alla projekt generellt finns det risker utanför vår absoluta kontroll vad gäller elnätsanslutningar, eftersom det i varje område är elnätbolag som har monopol över utbyggnaden av bland annat elnätsledningar. Här upplever vi att vi har ett bra samarbete med både Eon och Vattenfall, som vi har att göra med i de här projekten.

Hur mycket har Eolus investerat hittills i de här projekten som nu sålts, uppskattningsvis?

– Vi har inte offentliggjort exakta siffror, men det rör sig om flera tiotals miljoner (kronor).

Hur ska Eolus finansiera sin del av genomförandet av de här nya storprojekten? Räcker era projektlånemöjligheter och ert nuvarande eget kapital?

– Det största projektet, Kråktorpet, ska finansieras ’helt och hållet’ av Aquila. De mindre projekten, Nylandsbergen samt de två KGAL-projekten, kommer Eolus finansiera med vår kassa samt via de kreditfaciliteter vi har. De projekten ligger med ungefär ett års eftersläpning mot Jenåsen. Kapitalbindningen är som störst några månader innan verken står färdiga.

Så med Jenåsen färdigt sommaren 2018 (planerat färdigställande) så tajmar de nya projektens kapitalbehov ganska bra?

– Ja, för att våra pengar ska räcka länge är det så här man får pussla ihop.

Som börsbolag har ni i de senaste rapporterna börjat kommunicera mer och mer tydligt kring er projektpipeline i närtid, och de nya försäljningarna sker ur denna pipeline. Ändå värderas er kommunicerade portfölj väldigt lågt av börsen. Tycker ni att börsen har fortsatt svårt att förstå er resultatmässigt slagiga verksamhet?

– Oberoende av kursnivån, som inte är min sak att uttala mig om, så hoppas vi att vår ökade kommunikation kring de mest prioriterade projekten ska göra det enklare för aktiemarknaden. Att kunna se att projekten rör sig framåt via nyheter, såväl positiva som negativa, bör göra det enklare att följa bolaget. Förhoppningsvis ska det även göra det enklare för marknaden att värdera aktien, men jag tror att det tar lite tid innan det sätter sig. Vi ska göra allt vi kan för att öka visibiliteten och kommunikationen.

Eolus-aktien steg 2,5 procent till 25 kronor på den första ordern före julhelgen och har nu inlett onsdagen med att stiga ytterligare 8,4 procent till 27,1 kronor enligt Infront. Eolus har brutet räkenskapsår och rapporterar för sitt första kvartal 2017/2018 den 25 januari.

Eolus Vind återfinns i två av den nylanserade aktietjänsten Affärsvärlden Analys+ modellportföljer: Avkastningsportföljen och Nordiska värdeportföljen.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här