Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Helt ny aktietjänst

2017-12-20 11:00
Foto: Jörgen Appelgren

Efterfrågan på kvalificerad oberoende börsanalys blir allt större, och Affärsvärlden lanserar därför en utökad digital analystjänst. Affärsvärlden Analys+ ger snabbare rapportering, ökad möjlighet till interaktivitet och fler analyser.

Basen i Affärsvärlden Analys+ är tre modell­aktieportföljer.

* Den nordiska värdeportföljen jagar billiga värdeaktier i hela Norden och har en längre placeringshorisont.

* Småbolagsportföljen försöker hitta vinnarna bland de mindre bolagen, huvudsakligen på Stockholmsbörsen, och har ett något mer kortsiktigt perspektiv.

* Avkastningsportföljen, en värdeinriktad portfölj vars fokus ligger på bolag på Stockholmsbörsen med lågt värderade kassa­flöden eller hög direktavkastning.

Tanken med dessa tre nischade portföljer är att de blir tydligare produkter, jämfört med Aktiva portföljen som lades ned i förra veckan. Värde- och tillväxt- bolag blandades i Aktiva portföljen och innehaven har haft olika placerings­horisont.

De nya portföljerna startades fre­dagen den 15 december. Därefter publiceras veckovisa portföljupp­dateringar för samtliga portföljer i sektionen Analys+ på Affärsvärlden.se. I magasinet får läsaren en uppdatering av en av de tre port­följerna per vecka.

Tidigare har Affärsvärlden i våra analyser inte rekommenderat innehav som ingår i en av våra portföljer. Detta för att inte driva aktiekursen i enskilda innehav. När antalet portföljer ökar, och därmed antalet innehav, blir det svårare. Huvudregeln framöver är att undvika nya köp­rekommendationer i bolag som ingår i port­följerna, i synnerhet bland de mindre bolagen. I fall där Affärsvärldens analytiker räknar med att behålla aktierna i en portfölj en längre tid, kan aktier köprekommenderas igen. Efter en sådan köprekommendation måste innehavet vara kvar minst en månad i portföljen.

Vid sidan av portföljerna erbjuder Affärsvärlden Analys+ en exklusiv aktieanalys varje vecka. ­Ut­över dessa fasta publiceringar innehåller tjänsten en rad olika typer av material – allt med syftet att leverera intressant, relevant och inte minst lönsam läsning. Det blir nyckeltalstabeller i jakt på billiga aktier, korta vd-intervjuer, makrospaningar, snabbanalyser och kommentarer, för att nämna några exempel.

Målet är att Affärsvärlden Analys+ska utvecklas över tid och att läsarna ska kunna påverka. Så tveka inte att höra av er med ­synpunkter.

Befintliga prenumeranter får möjlighet att testa tjänsten gratis under två månader. Därefter betalar prenumeranter 895 kronor per år, medan de som ännu inte prenumererar på Affärsvärld­en betalar 2 495 kronor per år för Affärsvärlden Analys+.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom