Episurf ökar omsättningen

Medicinteknikbolaget Episurf Medical redovisar en högre omsättning och en något lägre förlust i det tredje kvartalet, jämfört med året innan.
Omsättningen steg 36,4% till 1,5 miljoner kronor (1,1).

Rörelseresultatet, samt resultatet före och efter skatt blev -15,4 miljoner kronor (-17,5).

Resultat per aktie hamnade på -0,08 kronor (-0,19).

Bruttoorderingången landade på 1,8 miljoner kronor (1,4), en ökning med 28,6% mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -12,7 miljoner kronor (-14,6).

”Jag är nöjd med vad vi uppnådde under det tredje kvartalet 2020. Först och främst såg vi en fortsatt ökning i användningen av Episealer-teknologin, bäst illustrerat av en rekordnivå om 88 godkända Episealer-ordrar. Denna siffra representerar en ökning om 57% jämfört med samma period föregående år, och om 76% jämfört med det andra kvartalet 2020”, säger vd Pål Ryfors.

”Vi har ökat antalet användare under året, och vi har gjort operationer i inte mindre än 12 länder under 2020. Vi lägger en stark grund för framtiden, och jag tycker att denna tillväxt är imponerande under den experimentella och kliniska fasen, och vi får inte glömma den påverkan som pandemin har haft på elektiv kirurgi”, fortsätter Ryfors.

Episurf, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Orderingång 1,8 1,4 28,6%
Nettoomsättning 1,5 1,1 36,4%
Rörelseresultat -15,4 -17,5
Resultat före skatt -15,4 -17,5
Nettoresultat -15,4 -17,5
Resultat per aktie, kronor -0,08 -0,19
Kassaflöde från löpande verksamhet -12,7 -14,6