EQT lägger bud på Recipharm värt 220 kronor per aktie

Riskkapitalbolaget EQT lägger fram ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Recipharm värt 220 kronor kontant per aktie. Konvertibelinnehavarna erbjuds samtidigt 1 427 010 kronor kontant per konvertibel.
I affären värderas Recipharm till totalt cirka 23,6 miljarder kronor. Budpriset innebär en premie om 24,4% i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen i fredags och 35,2% jämfört med de senaste 30 handelsdagarna.

”Recipharm har vuxit kraftigt de senaste åren genom ett flertal förvärv, och har idag en stark position på den globala CDMO-marknaden. EQT vill stödja Recipharms fortsatta utveckling, vilket kommer att kräva betydande och långsiktiga investeringar. Vi sätter stort värde på Recipharms ledning och anställda och ser fram emot att bli partners med Lars Backsell och Thomas Eldered”, säger Erika Henriksson, partner på EQT Partners och investeringsrådgivare åt EQT IX.

Recipharms styrelseordförande Lars Backsell och vd Thomas Eldered, som är indirekta aktieägare, deltar i erbjudandet. Det innebär att EQT IX genom Roar Bidco har säkerställt ett ägande om cirka 25,7% av aktierna och 74,3% av rösterna i Recipharm.

”Vi är övertygade om att EQTs erfarenhet av att utveckla företag kommer möjliggöra att bygga ett starkare bolag, i en bransch i snabb förändring. Vi har valt EQT med omsorg och är helt kommittade till dem. Vi är övertygande om att de har bäst förutsättningar för att tillhandahålla nödvändigt stöd och att leda Recipharm under Bolagets nästa fas i utvecklingen. Vi kommer inte att acceptera några konkurrerande erbjudanden och kommer inte att delta i några andra konsortier; vi vill göra detta tillsammans med EQT”, uppger Recipharms styrelseordförande Lars Backsell.

Acceptperioden beräknas påbörjas omkring den 18 december i år och avslutas den 12 februari 2021. Erbjudandet är villkorat att EQT blir ägare till mer än 90% av det totala antalet utestående aktier.

I ett separat pressmeddelande framgår att styrelsen för Recipharm har anlitat Carnegie som finansiell rådgivare och gett Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att avge en så kallad fairness opionion om erbjudandet.