ESV: Så mycket faller Sveriges BNP i år

Coronaviruset väntas leda till ett BNP-tapp på 7,5 procent i år med en arbetslöshet som stiger till drygt tio procent, enligt prognoser från Ekonomistyrningsverket, ESV.

Underskottet i den offentliga sektorns finansiella sparande beräknas bli 7,3 procent av BNP. Det är en större coronaeffekt på svensk ekonomi än marsprognosen, uppger Ann-Sofie Öberg, biträdande avdelningschef på ESV.

I absoluta tal är underskottet 350 miljarder kronor och den offentliga sektorns bruttoskuld, Maastrichtskulden, beräknas öka till drygt 43 procent av BNP. Ökningen kommer från ökade utgifter och lägre skatteintäkter.

För 2021 spår ESV att BNP-tillväxten ökar 4,5 procent men att den höga arbetslösheten består liksom Maastrichtskulden på 43 procent.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här