Fabeges resultat i linje med förväntningarna

Fastighetsbolaget Fabege redovisar minskad nettovinst. Resultatet och intäkterna inkom som väntat.

Fabeges hyresintäkter uppgick till 718 miljoner kronor under första kvartalet (614), analytikerkonsensus från Factset låg på 719. 

Driftöverskottet ökade till 509 miljoner kronor (439). 

Förvaltningsresultatet ökade 366 miljoner kronor (274). Väntat var 365 miljoner. 

Resultatet före skatt var 1 449 miljoner kronor (3 097). 

Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 324 miljoner kronor (2 783) och på räntederivat till -238 miljoner (40).

Resultatet efter skatt blev 1 148 miljoner kronor (2 539).

Substansvärdet, EPRA NAV, ökade till 130 kronor per aktie, från 110 kronor under motsvarande period i fjol och 125 kronor vid årsskiftet.

”Hyresmarknaden i Stockholm präglas fortsatt av låga vakanser och stigande hyror. Nyuthyrningar och omförhandlingar bidrar till växande kassaflöden. Jag ser i dagsläget inga tecken på någon avmattning. Den negativa nettouthyrningen under kvartalet var ett resultat av Skatteverkets beslut att flytta till nya lokaler. Det ger oss en utmaning, men med våra goda lägen och engagerade medarbetare är jag övertygad om att vi snart kommer
att kunna kommunicera fler nytecknade avtal”, skriver avgående vd Christian Hermelin i rapporten. 

Under rubriken ”Marknadsutsikter” skriver Fabege-chefen följande.

”Fabege har alla möjligheter att fortsätta sin värdeskapande framgångsrika utveckling. Stockholm står starkt och växer, vilket ger goda förutsättningar för Fabeges fortsatta tillväxt. Fabege är rätt positionerat och kan erbjuda kontorslokaler i attraktiva, moderna och hållbara stadsdelar i Storstockholm. Både på norra och på södra sidan. Att skapa rätt förutsättningar för kunderna handlar mycket om att finnas där kunderna vill var.”OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.