Färre nya advokater

För fjärde året i rad minskar antalet advokater som kommer in i Advokatsamfundet. Det visar ny statistik från samfundet.

I fjol valdes 209 personer in, vilket är 100 personer färre än toppåret 2003. Under samma period har utträdena ur Advokatsamfundet ökat år för år. Förra året lämnade 149 personer organisationen, mot 68 under 2003. Advokatsamfundet har i dag 4 435 medlemmar.

Positivt för kåren är att antalet anmälningar ligger på samma nivå som för tio år sedan, trots att antalet medlemmar under samma tid ökat med 40 procent. 2007 fick Disciplinnämnden in 492 anmälningar mot 500 stycken 1998.

Två advokater blev uteslutna ur samfundet under fjolåret. I det ena fallet hade advokaten bland annat inte lämnat tillfredsställande redovisning av uppburna klientmedel, blivit avvisad som ombud i tingsrätt, gjort sig onåbar för Högsta domstolen, Svea hovrätt och Advokatsamfundet.

I det andra fallet hade advokaten bland annat drivit sin advokatverksamhet i en juridisk person som varit ur stånd att fullgöra sina ekonomiska förpliktelser, undandragit sig delgivning och försummat att efterkomma domstols förelägganden.

År

Inträden

Utträden

Avlidna

Uteslutna

Ledamöter

2007*

209

149

29

2

4435

2006

233

135

28

1

4427

2005

240

103

31

1

4341

2004

254

74

36

1

4234

2003

309

68

31

2

4091

2002

249

59

23

2

3898

Källa: Advokatsamfundet, * prognos

Jonas Karström

Jonas.karstrom@affarsvarlden.seOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.