Fasadgruppen ökar resultatet – föreslår utdelning

Fasadbolaget Fasadgruppen redovisar ökande intäkter och resultat i fjärde kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Styrelsen föreslår utdelning. Det är första rapporten efter börsnoteringen på Nasdaq Stockhom den 9 december i fjol.
Fasadgruppen
Foto: Fasadgruppen

Nettoomsättningen steg 39,9% till 419,0 miljoner kronor (299,5).

Ebita-resultat blev 45,1 miljoner kronor (34,5), med en ebita-marginal på 10,8% (11,5).

Justerat ebita-resultat blev 46,9 miljoner kronor (39,0).

Rörelseresultatet blev 38,7 miljoner kronor (34,5), med en rörelsemarginal på 9,2% (11,5).

Resultatet före skatt var 33,9 miljoner kronor (30,7).

Resultatet efter skatt blev 26,1 miljoner kronor (23,9), en ökning med 9,2% mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 0,64 kronor (1,02), vilket innebär en minskning med 37,3% mot föregående år.

Styrelsen föreslår en utdelning på 0,60 kronor per aktie (0,00).

”Liksom tidigare under året uppvisar vi negativ organisk tillväxt, men den har dämpats jämfört det andra och tredje kvartalet. I takt med att samhället återgår till det normala förväntar vi oss att projekten som skjutits upp kommer tillbaka i allt högre utsträckning. De underliggande bostads- och renoveringsbehoven är strukturella drivkrafter som kommer ge efterfrågan på fasadtjänster under lång tid framöver”, kommenterar VP Pål Warolin i bokslutet.

”Jag ser med tillförsikt på 2021 och de möjligheter vi har framför oss”, avslutar Pål Warolin.

Fasadgruppen, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 419,0 299,5 39,9%
EBITA 45,1 34,5 30,7%
EBITA-marginal 10,8% 11,5%
EBITA, justerat 46,9 39,0 20,3%
Rörelseresultat 38,7 34,5 12,2%
Rörelsemarginal 9,2% 11,5%
Resultat före skatt 33,9 30,7 10,4%
Nettoresultat 26,1 23,9 9,2%
Resultat per aktie, kronor 0,64 1,02 -37,3%
Utdelning per aktie, kronor 0,60 0,00