Feelgood minskar omsättningen och förlusten

Feelgood redovisar minskad omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan, ihop med en lägre förlust till följd av kostnadsbesparingar.
Feelgood
Omsättningen sjönk 9,6% till 125,1 miljoner kronor (138,4).

Omsättningsminskningen beror främst på effekterna av covid-19.

Förvärven av Företagshälsan FHC AB och Alna Sverige AB har bidragit med en omsättningsökning om miljoner kronor för perioden.

VD Joachim Morath skriver i en kommentar att det tredje kvartalet präglades av fortsatta utmaningar i spåren av covid-19 pandemin.

”Hittills har Feelgood klarat krisen bättre än de scenarier som vi förberedde oss för under våren. Vår förmåga att anpassa oss efter kundernas förändrade behov, vår höga digitaliseringsgrad, snabbt genomförda besparingar och de statliga stöd vi har erhållit, har tillsammans inneburit att kvartalets resultat till och med var något bättre än föregående år”, förklarar bolagschefen.

Ebitda-resultat blev -0,5 miljoner kronor (-1,6).

Kostnaderna minskade, vilket är en följd av de åtgärder som bolaget gjort för att anpassa sig till de lägre volymerna.

Rörelseresultatet blev -13,0 miljoner kronor (-13,7).

Resultatet före skatt var -13,8 miljoner kronor (-14,6).

Resultat per aktie hamnade på -10,8 kronor (-0,11).

Fjärde kvartalet bedöms vara fortsatt svårbedömt. Det brukar vara ett av årets starkare sett till både intäkter och resultat. Pandemins utveckling och dess konsekvenser för ekonomin är fortsatt osäker, tillägger man. Samtidigt uppges verksamheten ha hög beredskap för att kunna agera och anpassa sig.

Feelgood, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 125,1 138,4 -9,6%
EBITDA -0,5 -1,6
Rörelseresultat -13,0 -13,7
Resultat före skatt -13,8 -14,6
Resultat per aktie, kronor -10,8 -0,11