FI godkänner Qliros planerade åtgärder om marknadsföring av betaltjänster

Finansinspektionen, FI, har avslutat en undersökning av hur betaltjänstbolaget Qliro presenterar olika betalningsalternativ, debet och kredit, när konsumenter köper varor hos e-handlare på nätet. Det framgår av ett pressmeddelande från myndigheten och refereras även av Realtid.
Enligt lagen om betaltjänster får kreditalternativ inte visas först på en e-handelsplattform, om det finns alternativ som innebär att kredit inte lämnas. Inte heller får ett kreditalternativ vara förvalt.

Lagen har gällt sedan den 1 juli 2020 och syftar till att motverka att konsumenter tar oöverlagda krediter. Konsumtionslån är förknippat med risker för betalningsproblem och överskuldsättning.

Undersökningen har mynnat ut i vissa iakttagelser som FI bedömt som brister i bolagets marknadsföring av betaltjänster online. Bristerna avser hur bolaget i check-outlösningar har marknadsfört betalningssätt på ett sätt som inte bedöms vara förenligt med lagstiftningen.

Qliro har uppgett att bolaget kommer att vidta åtgärder för att åtgärda bristerna.

FI bedömer att de åtgärder som bolaget har angett är tillräckliga för att rätta till de brister som FI har pekat på. Bolagets tidplan för åtgärderna är godtagbar. Därmed finns det inte anledning för FI att vidta ytterligare åtgärder med anledning av undersökningen och ärendet skrivs därför av.