Fler aktörer bedömer att marknaderna fungerar bättre än i våras

Fler marknadsaktörer i Sverige bedömer att räntemarknaden samt valutamarknaden fungerar bättre än i våras. Det framgår av Riksbankens Finansmarknadsenkät för hösten.
Foto: Hasse Holmberg / TT

Ett antal räntefonder stängde temporärt för uttag under våren, med uttalat syfte att undvika sälja företagsobligationer till underpris.

I denna enkät uppger hälften av aktörerna att de anser att den svenska räntemarknaden fungerar väl, vilket är en stor ökning sedan förra enkäten.

Det är främst likviditeten för säkerställda obligationer, företagsobligationer med högt kreditbetyg och företagscertifikat som har förbättrats.

Sex av tio av respondenterna anser att marknaden för valutahandel i den svenska kronan fungerar bra eller mycket bra, vilket också markerar en ökning.

När det kommer till risktagande bland marknadsaktörerna verkar den ha minskat något, då något fler aktörer beskriver sitt generella risktagande som lågt eller mycket lågt jämfört med i våras.