Fler bolag drar tillbaka utdelningar

Såväl Byggmax som GHP drar tillbaka sina förslag om utdelning. Coor drar tillbaka den tidigare kommunicerade extra utdelningen.

Styrelsen för Byggmax har beslutat att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag om en utdelning på 1:16 kronor per aktie, eller totalt cirka 71 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

 “Utbrottet av covid-19 har hitintills inte haft någon väsentlig negativ påverkan på Byggmax Group. Styrelsens beslut har fattats mot bakgrund av rådande omvärldsklimat med osäkerheten kring de eventuellt kommande ekonomiska effekterna av spridningen av covid-19”, skriver Byggmax.

Även GHP drar tillbaka det tidigare kommunicerade förslaget om en utdelning på 30 öre per aktie, för att öka beredskapen och flexibiliteten då marknaderna präglas av coronavirusutbrottet.

Det framgår av ett pressmeddelande.

För att maximera flexibiliteten framåt avser styrelsen föreslå att årsstämman ska ge styrelsens bemyndigande att emittera nya aktier motsvarande upp till 20 procent av antalet utestående aktier i bolaget.

“I den kris som nu tilltar i samhället gör GHP allt vi kan för att hjälpa till. Vi har löpande dialog med de större regionerna om hur vi bäst stöttar dem i denna svåra tid och har möjligheter att vara en god avlastning. Allmänt planerar vi för alla olika scenarier som kan uppkomma”, skriver bolaget.

Ekonomiskt har coronautbrottet än så länge haft en begränsad påverkan på GHPs intäkter.

“Tittar vi framåt är det dock svårt att veta hur detta utvecklas och dagens besked ger GHP en finansiell flexibilitet som kan komma att behövas. Både för att hantera större störningar i verksamheten men även för att vara redo för att agera offensivt när krisen är över”, skriver GHP.

Coor drar tillbaka sitt utdelningsförslag mot bakgrund av de osäkra effekterna av coronapandemin.

Styrelsen har nu beslutat att föreslå att endast den ordinarie utdelningen om 2:20 kronor ska utgå till aktieägarna och att utbetalningen ska ske vid två tillfällen om vardera 1:10 kronor per aktie. Styrelsen drar därmed tillbaka den tidigare kommunicerade extra utdelningen om 2:20 kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Coor förväntar sig att de ekonomiska följdverkningarna av coronaviruset påverkar bolagets omsättning och rörelseresultat negativt, inte minst gäller det de rörliga volymerna inom mat och dryck. Tjänster inom mat och dryck uppgick till cirka 15 procent av Coors omsättning 2019.

“Vi implementerar nu åtgärder för att minimera de finansiella effekterna genom att minska bolagets kostnader”, skriver Coor.

Bolagets långsiktiga finansiella mål ligger fast.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här