Fler kvinnor har ett dra åt helvete-kapital

Fler kvinnor uppger att de har ett ett eget sparande som är så stort att de skulle kunna förändra sin livssituation, men kvinnor egna sparande är ännu inte ikapp männens. Det visar en undersökning från Yougov, gjord på uppdrag av nätbanken Nordnet.

En ökad andel kvinnor uppger att de har ett ett eget sparande som är så stort att de skulle kunna förändra sin livssituation, ett så kallat dra åt helvete-kapital. Andelen kvinnor som svarar jakande på frågan har stigit till 38% från 35% för att år sedan. Nästan hälften av kvinnorna, 47% svarar samtidigt nej på frågan och 15% svarar att de inte vet.

”Det går åt rätt håll, fler kvinnor inser vikten av att ha ett eget sparande. Ett sådant kan både öka självförtroendet, men också den egna tryggheten och frihetskänslan”, säger Frida Bratt.

Det dock fortfarande fler män som svarar att de har ett eget sparande så stort att de skulle kunna förändra sin livssituation, andelen här har gått upp till till 49% från 43% för ett år sedan.

Männens favoritaktier upp 700% på ett år

”Inte bara kvinnor, utan alla, tjänar på att ha ett eget sparande vid sidan av det gemensamma sparandet i ett hushåll. Man kan dock konstatera att ett så kallat dra åt helvete-kapital är av extra vikt för kvinnor, eftersom de fortfarande i högre utsträckning är den ekonomiskt svagare parten i en relation”, säger Frida Bratt.

Dessutom tenderar kvinnor att i högre utsträckning välja låg risk i sina placeringar. I en tidigare undersökning från Nordnet svarar bara 4% av kvinnorna att de är beredda att ta hög risk i sitt sparande för att maximera avkastningen.

”I hög utsträckning beror det på att kvinnor har ett sämre finansiellt självförtroende än män, vilket undersökningar visar. Det är synd. För låg risk under lång tid i exempelvis pensionssparandet riskerar att i slutändan leda till lägre pension”, säger Frida Bratt.