Flyktingströmmen väger upp VW-skandalen

Effekterna av Volkswagen-skandalen kommer vara försumbara för tysk BNP under nästa år. Däremot kommer den stora flyktingströmmen att bidra positivt till den tyska tillväxten, skriver Bloomberg.

När Angela Merkel i dagarna firar tioårsjubileum som förbundskansler står hon inför två kriser, Volkswagens utsläppsskandal och den stora flyktingstömmen. Medan de politiska följderna är osäkra kommer det ekonomiska utfallet av flyktinginflödet gott och väl väga upp för utsläppsskandalen, skriver Bloomberg.

Det förväntade införlivandet av omkring 800 000 asylsökande ökar tillväxten med 0,2 procentenheter 2016, enligt den genomsnittliga bedömningen av 24 ekonomer i en undersökning av Bloomberg.

Effekten av Volkswagen-skandalen kommer att vara försumbar i sammanhanget och sänka BNP med endast 0,03 procentenheter.

Baserat på IMF:s uppskattningar av Tysklands BNP från oktober blir den kombinerade effekten motsvarande runt 6 miljarder dollar i extra ekonomisk aktivitet. Flyktingströmmen kommer att bidra positivt med 6,74 miljarder dollar till den tyska ekonomin, samtidigt som VW-skandalen kommer att bidra negativt till ekonomin med 1,01 miljarder.

– Den offentliga sektorn efterfrågar direkt mer varor och tjänster för att handskas med inflödet av flyktingar, och dessa höjer själva privat efterfrågan eftersom de också spenderar pengar i Tyskland, säger Stefan Kipar, ekonom vid Bayerische Landesbank i München.

Den ökade efterfrågan på offentliga tjänster betyder dock också att ett planerat budgetöverskott för 2016 har försvunnit, enligt flera ekonomer som deltog i undersökningen.

Volkswagen-skandalens effekter är svårare att extrahera.

– Observera att reparationer är positiva för BNP och att efterfrågan som styr bort från VW kan hamna hos andra tyska tillverkare, och på så sätt vara neutral för tysk BNP, säger Timo Klein vid IHS Economics i Frankfurt till Bloomberg.

Tysklands BNP väntas öka med 1,7 procent under fjärde kvartalet på årsbasis, och med under 2 procent årligen fram till 2017, enligt en separat undersökning.

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.