Migrationsverkets kostnader för 2016

Nyligen presenterade Migrationsverket årsredovisningen med det ekonomiska utfallet för helåret 2016. Så gick det.

UPPDATERAD. Nyligen redovisade Migrationsverket siffrorna för verksamhetsåret 2016. Enligt myndigheten präglades verksamheten av ett ”historiskt stort mottagande för Sverige”. Skillnaden mot 2015 är däremot ”markant”, skriver Migrationsverket och pekar på att antalet asylsökande uppgick till 29 000 personer under året, jämfört med drygt 163 000 personer 2015. Under fjolåret fick närmare 112 000 asylsökande sitt första beslut. Det är nästan dubbelt så många som under 2015.

”Den största arbetsinsatsen har varit att avgöra ansökningarna från 2015 för att de sökande inte ska behöva vänta för länge på beslut”, skriver Migrationsverket i årsredovisningen.

Myndighetens kostnader för 2016 uppgick till cirka 59 miljarder kronor. I siffran ingår bland annat ersättningar till asylsökande, kommuner och landsting (32,7 miljarder kronor), bostäder för asylsökande (7,0 miljarder kronor), ersättningar för ensamkommande barn (6,1 miljarder kronor) och schablonersättningar (5,2 miljarder kronor). I siffran ingår även kostnader för Migrationsverkets personal, lokaler och driftskostnader med mera, vilka uppgick till närmare 13 miljarder kronor.

På plussidan kan nämnas att Sverige fick ett EU-bidrag för migrationen på 186 miljoner kronor under 2016. Samtidigt ökade värdet på Migrationsverkets materiella anläggningstillgångar till 284,1 miljoner kronor från 236,3 miljoner kronor året innan.

”Redovisningen av siffror och fakta säger mycket men jag vill också lyfta fram de människor som vi möter varje dag i vår verksamhet”, skriver Migrationsverkets vikarierande generaldirektör Mikael Ribbenvik i årsredovisningen.

Bland statens större utgiftsposter 2016 kan också nämnas kostnaderna för ”försvar och samhällets krisberedskap” som preliminärt uppgår till 49,3 miljarder kronor för helåret 2016. Det preliminära årsutfallet för ”utbildning och universitetsforskning” uppgår till 66,1 miljarder kronor och det preliminära årsutfallet för ”avgiften till EU” uppgår till 30,3 miljarder kronor, enligt siffror från Ekonomistyrningsverket.

Uppgifter om upplupna kostnader på 14 mdr kronor i en tidigare version är borttagna, då de gav en missvisande bild av totalkostnaden.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.