Förbättrat affärsläge för teknikindustrin

Orderingång, orderstock och kapacitetsutnyttjande ökar, men återhämtningen har tappat tempo, visar Teknikföretagens konjunkturbarometer för årets fjärde kvartal.
Bengt Lindqvist, ekonom Teknikföretagen.

Bengt Lindqvist, ekonom på Teknikföretagen, pekar på att tredje kvartalets starka återhämtning kan ses som en tillfällig reaktion på en efterfrågan som tidigare kvartal inte blivit tillgodosedd.

”Från låga nivåer ökar kapacitetsutnyttjandet och efterfrågan på arbetskraft. Med få undantag förefaller industrin klara vintern bättre än många tjänstenäringar både i Sverige och internationellt”, säger han i ett pressmeddelande.

Undersökningen visar ett sammantaget bättre affärsläge än föregående kvartal, men det är en blandad bild som framträder bland företagen.

De hårdare restriktionerna på många exportmarknader ledde till att efterfrågan försvann i stort sett över en natt för vissa företag,  samtidigt som andra företag har fullt upp, har dragit tillbaka varsel eller är i behov av nyrekrytering.

Samtidigt redovisar nära samtliga delbranscher ökad orderingång i varierande grad. Undantaget är leverantörer till elteknisk industri där orderingången fortsätter att minska.

Det sammantagna utfallet för orderstocken har också nått index 96,9 och har därmed lämnat krisnivåerna för tredje och andra kvartalet bakom sig.