Företagsledare förbereder sig på en U-formad lågkonjunktur

Globala företagsledare förbereder sig i allt större utsträckning för en utdragen U-formad lågkonjunktur i spåren av coronaviruspandemin och många befarar att deras bolag inte kommer att överleva.
USA-börserna
Foto: Bryan Smith

Det visar en enkätstudie med tusentals vd:ar från ledarskapsnätverket Young Presidents Organization (YPO).

Omkring 60 procent av de tillfrågade vd:arna i YPO-studien förbereder sig för en lång recessionsperiod innan det vänder upp i ekonomin. 22 procent spår att det blir ett mer W-likt scenario, där ekonomin först vänder upp för att därefter falla tillbaka på nytt.

Två tredjedelar av de tillfrågade spår att den negativa påverkan kommer vila över vinstutvecklingen under mer än ett år och 25 procent uppger att arbetsstyrkan kommer att behöva bantas med i snitt 20 procent inom det närmaste året.

11 procent befarar att viruspandemin blir dödsstöten för verksamheten medan 40 procent menar att situationen utgör ett ”allvarligt hot” för det egna bolagets överlevnad.

Över 3.500 vd:ar i 109 länder har deltagit i ledarskapsnätverkets enkät, som på onsdagen refereras i flera internationella affärsmedier. Runt hälften av respondenterna är amerikaner. Det är den andra studien som publiceras av YPO sedan pandemin bröt ut, och 84 procent är nu mer negativa än tidigare.

De som är mest sårbara är företag inom besöksnäring och restauranger, där 41 procent uppgett att det finns en betydande risk för konkurs, medan 30 procent i flygbranschen och 19 procent inom detaljhandel befarar att undergången är nära.

På den positiva sidan finns lantbruk, fabriker, gruvor och förbrukningsvaror, där företagen sett en positiv inverkan.