Förlust för Lundin Gold

Guldbolaget Lundin Golds resultat efter skatt blev -13 miljoner dollar (2,4) för fjärde kvartalet 2015, motsvarande -0,13 dollar per aktie (0,09) efter utspädning.

Rörelseintäkterna var 0 miljoner dollar (0) och rörelsekostnaderna -13 miljoner (-1,9).

För helåret 2015 lämnas inget utdelningsförslag i rapporten (0).

Vid utgången av 2015 hade bolaget en kassa på 21 miljoner dollar (71).

Bolaget upprepar tidigare förväntningar om att i andra kvartalet 2016 kunna slutföra sin “feasibility study” för guldprojektet FDN, Fruta del Norte, i Ecuador. FDN-projektets alla miljögodkännanden upprepas kunna erhållas till tredje kvartalet.

Bolaget uppger nu även att man under 2016 ska utvärdera och få till stånd skuldfinansiering för utvecklingen av FDN-projektet. Finansieringen ska finnas på plats när man tar produktionsbeslutet är målsättningen här.

Produktionsbeslutet för FDN-projektet väntas nu kunna tas i slutet av 2016 eller början av 2017. Tidigare besked var i slutet av 2016.

Konstruktion kan därefter komma att inledas tidigt under 2017.

Tidigare utfästelse att produktion vid FDN väntas kunna inledas till slutet av 2019 nämns ej i dagens rapport.

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.