Förlust för Sportamore

Sportamore redovisar ett resultat efter finansiella poster på -11 miljoner kronor (0,8) för det andra kvartalet 2015.

Rörelseresultatet var -11 miljoner kronor (0,4).

Resultatet efter skatt var -11 miljoner kronor (0,8), och resultatet per aktie blev -1,28 kronor (0,09) efter utspädning.

Nettoomsättningen var 132 miljoner kronor (87).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -31 miljoner kronor (-10).

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.