Framtidsprognoser i fokus vid kvällens Fed-besked

Amerikanska centralbanken Federal Reserve lämnar i kväll, klockan 19.00, penningpolitiska besked. Enligt Bloomberg väntas Fed hålla styrräntorna oförändrade. På marknaden ligger fokus framför allt på de framtidsprognoser som kommer att lämnas.
Jerome Powell, ordförande för Federal Reserve.
Federal Reserves Jerome Powell. Foto: Stefani Reynolds/TT
”Fed väntas inte röra vare sig styrräntan eller obligationsköpen. Däremot kommer centralbanken publicera nya prognoser som med största sannolikhet är betydligt mer optimistiska än de som publicerades i samband med förra mötet i december”, skriver Handelsbanken i ett morgonbrev.

SEB-ekonomerna tycker att dagens besked kommer att bli spännande då Fed-ledamöterna presenterar nya (egna) prognoser för BNP, inflation och fed-fundsräntan.

”Förbättrade tillväxtutsikter bör avspegla sig i en rejäl uppjustering av BNP-utsikterna för framför allt i år samt en nedreviderad arbetslöshet. Däremot är det för tidigt för Fed att ändra synen på inflationen och räntan. Vi tror att medianprognosen för inflationen ligger kvar på 2% och att styrräntan prognostiseras vara oförändrad i intervallet 0,00-0,25% till i slutet av 2023”, skriver SEB i en kommentar.

Nordea skriver i ett morgonbrev att Fed gärna får indikera hur mycket och hur länge de tycker att inflationen ska överskjuta målsatta nivåer.

”En annan nyckelfråga är hur Fed ser på de snabbt stigande långa räntorna. När pandemin slog till lättade Fed tillfälligt på bankers kapitaltäckningsregler. Lättnaderna gäller till och med mars i år. Om de inte förlängs kan bland annat likviditeten på räntemarknaden påverkas, och besked om detta bör komma ikväll”, skriver Nordea.

ING Bank tror inte det blir några överraskningar. De räknar med oförändrad ränta och oförändrat obligationsköpsprogram. De tror inte heller att det så kallade ”prickarna” kommer visa någon meningsfull förändring.

”Både vid framförandet inför kongressen och veckan efter vid ett Wall Street Journal-evenemang, verkade Fed-ordföranden Jerome Powell väldigt fristående och avslappnad inför de snabbt stigande inflationsförväntningarna som pressat upp räntan sedan början året. För honom är den viktigaste katalysatorn bakom rörelsen förbättrade ekonomiska utsikter och inte nödvändigtvis de stigande inflationsförväntningarna”, skriver ING och tillägger att förra veckans inflationsstatistik inte visade några tecken på överhettning.