Gigger Group handelsstoppas av Spotlight

Spotlight Stock Market har beslutat att handelstoppa Gigger Group aktie.

Spotlight Stock Market handelsstoppade i morse aktierna i teknikbolaget Gigger Group, som tidigare hette True Heading. Skälet till handelsstoppet är relaterat till den sammanläggning av aktier, omvänd split, vilken hade registrerats hos Euroclear Sweden tidigare än planerat och med en annan tidplan än bolaget planerat för. Bolaget hade därför inte informerat marknaden om den tidsplanen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren för omvänd split är 1:10, vilket innebär att tio befintliga aktier läggs samman till en aktie.
Första dag för handel i Gigger Groups aktie efter sammanläggning är så snart handelsstoppet är hävt, troligen onsdag 16 september, vilket innebär att aktiekursen från och med denna dag kommer att återspegla effekten av sammanläggningen. Bolaget har därefter 8,37 miljoner aktier utestående och aktien kommer handlas med ny Isin-kod.