Haldex vänder till vinst

Fordonsteknikbolaget Haldex redovisar en ökad omsättning och vändning till vinst i det tredje kvartalet, jämfört med året innan.
Haldex

Omsättningen steg 24,8% till 1 203 miljoner kronor (964).

”Även om den starka tillväxten ska ses i relation till ett utmanande tredje kvartal förra året ser vi en stark underliggande efterfrågan från våra kunder och enligt vår analys av externa marknadsdata tar vi marknadsandelar”, säger VD Jean-Luc Desire.

Rörelseresultatet blev 96 miljoner kronor (-23), med en rörelsemarginal på 8,0%. Enligt bolaget har dess strukturella besparingsprogram utvecklats enligt plan och sänkt kostnaderna med 21 miljoner kronor.

Justerat rörelseresultat utföll på 100 miljoner kronor (58), med en justerad rörelsemarginal på 8,3% (6,0).

Resultatet efter skatt blev 55 miljoner kronor (-104), och per aktie 1,11 kronor (-2,15).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 26 miljoner kronor (231).

Haldex skriver i rapporten att försörjningskedjan fortsätter att vara ansträngd på grund av högre råvaru- och fraktkostnader samt bristen på komponenter och halvledare.

”Vi har mitigerat väsentliga delar av dessa merkostnader genom prisökningar mot kund för att kompensera för ökade råvarupriser, men som tidigare nämnts kan vi inte fullt ut eliminera effekterna av ökade fraktkostnader. Vi bedömer att kostnaderna för både råmaterial och frakt kommer att fortsätta öka under fjärde kvartalet varför vi även beslutat om ytterligare åtgärder”, säger Jean-Luc Desire.

Haldex, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 1 203 964 24,8%
Rörelseresultat 96 -23
Rörelsemarginal 8,0%
Rörelseresultat, justerat 100 58 72,4%
Rörelsemarginal, justerad 8,3% 6,0%
Nettoresultat 55 -104
Resultat per aktie, kronor 1,11 -2,15
Kassaflöde från löpande verksamhet 26 231 -88,7%