Handelsbanken: Aktier fortsatt bästa tillgångsslaget – viktar upp cykliska sektorer

Handelsbanken presenterar i dag en ny aktiestrategi där man gör bedömningen att det mest sannolika är att aktier fortsatt är bästa tillgångsslaget, även om riskerna för tillfälliga nedgångar på aktiemarknaden har ökat givet den amerikanska centralbankens åtstramningar. Begreppet TINA (There Is No Alternative) gäller såldes fortfarande.
Handelsbanken
Handelsbanken. Foto: Alexander Larsson Vierth/ TT
Banken bedömer att BNP-tillväxten sannolikt kommer att mattas mer än väntat, men till nivåer som är högre än det historiska genomsnittet. Företagsvinster kommer att fortsätta att öka, men sannolikt i en lägre takt än väntat. Samtidigt bör värderingarna komma ner något då vinsterna ökar. Gällande räntorna tror banken att dessa kommer att gå upp men uppgången spås bli begränsad.

”Högre räntor är en orosfaktor, men samtidigt kan det vara ett tecken på en hälsosam ekonomisk tillväxt, vilket bidrar till att vi viktar upp cykliska sektorer på bekostnad av defensiva”, skriver banken i analysen .

Enligt Handelsbanken indikerar de senaste veckornas utveckling med högre räntor och där flera cykliska sektorer överpresterat mot marknaden en starkare framtida konjunkturcykel.

”De ekonomiska effekterna från corona och lättnader av utbudsstörningar gör att det finns en större chans att konjukturcykeln framöver kan följa sitt vanliga återhämtningsmönster och på nytt accelerera under det andra halvåret i år. Vi intar en mer positiv syn till aktier, och framförallt de nordiska aktiemarknaderna”, skriver banken.

Handelsbankens sektorsyn ser ut enligt nedan:

Övervikt: Hälsovård, Finans, Industri, Sällanköpsvaror

Neutral vikt: Energi, Material, Teknik

Undervikt: Dagligvaror, Fastigheter, Kommunikationstjänster, Kraftförsörjning

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.