Handelsbanken sänker bolåneräntorna

Handelsbankens bolåneinstitut Stadshypotek sänker bolåneräntorna för samtliga bindningstider, enligt ett pressmeddelande.
Banken justerar räntorna kontinuerligt utifrån marknadsräntor och konkurrensläget.

De nya ändringarna är att banken sänker bolåneräntorna med 0,05 procentenheter för bolån med bindningstider 3 månader och 5 år, sänker med 0,09 procentenheter för bolån med bindningstiden 3 år, sänker med 0,15 procentenheter för bindningstider 1 och 2 år och sänker med 0,20 procentenheter för bindningstider 8 och 10 år.

De nya räntorna justerat för dessa ändringar framgår i tabellen nedan.

Bindningstid Justering (procent) Ny bolåneränta
3 månader -0,05 2,34
1 år -0,15 1,79
2 år -0,15 1,74
3 år -0,09 1,64
5 år -0,05 1,68
8 år -0,20 2,17
10 år -0,20 2,27