Handelsbanken vänder blickarna mot europeiska aktier

Handelsbankens investeringsstrategi för november inkluderar en omfördelning på regionnivå där man minskar exponeringen mot svenska börsen och ökar motsvarande mot den europeiska börsen.
”Den svenska börsen har stigit relativt Europa men vår bedömning är att den cykliska europeiska börsen nu gynnas av en ekonomisk återhämtning samt av nyheten att utvecklingen av ett nytt vaccin kommit långt”, skriver banken.

Banken skriver vidare att man har en neutral syn på japanska aktier och aktiemarknaderna inom tillväxtmarknaderna.

”Inom tillgångsslaget räntor behåller vi vår taktiska samt strategiska position i tillväxtmarknadsobligationer relativt svenska obligationer. Vi föredrar även företagsobligationer av god kreditkvalitet”, skriver Handelsbanken som i den långsiktiga strategiska portföljen favoriserar bolag inriktade mot hållbar energi och småbolag, såväl svenska som amerikanska.

Vad gäller värderingarna bedöms dessa överlag vara höga men detta lär enligt Handelsbanken inte ha någon påverkan under de kommande månaderna.