Hansa Biopharma tar in 1,1 miljarder i nytt aktiekapital

Bioteknikbolaget Hansa Biopharma har gjort en riktad nyemission på 1,1 miljarder kronor. Detta till en rabatt på 8,5 procent, jämfört med stängningskursen igår.

Bioteknikbolaget Hansa Biopharma har genomför en riktad nyemission av 4,45 miljoner stamaktier som har placerats av Morgan Stanley, Kempen och Zonda Partners till en teckningskurs om 250 kronor per aktie till institutionella investerare. Bolaget tillförs 1 112 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen innebär en rabatt på 8,5 procent jämfört med gårdagens stängningskurs på
273,20 kronor.

– Baserat på det positiva utlåtandet avseende imlifidase vid njurtransplantationer som CHMP vid europeiska läkemedelsmyndigheten lämnade för några veckor sedan förbereder vi oss nu för en potentiell lansering i Europa senare i år samtidigt som vi också tar viktiga steg framåt i vårt arbete med att skapa en värdefull pipeline av läkemedelskandidater inriktade på sällsynta sjukdomar inom ett flertal indikationsområden, inklusive det avtal som offentliggjordes så sent som förra veckan med Sarepta Therapeutics och som har fokus på att möjliggöra genterapi för patienter med Duchennes muskeldystrofi och Limb-girdle muskeldystrofi, kommenterar Søren Tulstrup, vd och koncernchef för Hansa Biopharma.

– Det framgångsrika slutförandet av den här finansieringsrundan gör det möjligt för oss att upprätthålla vårt starka momentum och vi är mycket glada för det stora intresset vi ser från ledande life science-investerare i USA och Europa som stödjer vårt arbete, fortsätter Søren Tulstrup.

Kapitaltillskottet ska användas för att fortsätta utvecklingen och utvidgningen av Bolagets forsknings- och utvecklingsportfölj liksom för att finansiera den potentiella lanseringen och kommersialiseringen av imlifidase vid njurtransplantation. Mer specifikt kommer intäkterna att göra det möjligt för bolaget att:

* Finansiera bolagets pågående och framtida forsknings- och utvecklingsprogram, inklusive utveckling av imlifidase för ytterligare indikationer, som till exempel antikroppsmedierad njurtransplantatavstötning (AMR), Guillain-Barré syndrom (GBS) och anti-GBMsjukdom (anti-GBM).
* Finansiera Hansa Biopharmas pågående kommersiella utbyggnad, bland annat genom att expandera försäljningsstyrkan, i syfte att förbereda den potentiella lanseringen av imlifidase vid njurtransplantation av högsensitiserade patienter i Europa.
* Fortsätta investera i bolagets utveckling av nästa generations IgG-eliminerande enzymer för upprepad dosering.
* Finansiera rörelsekapital och allmänna bolagsändamål.

Bolaget har efter den riktade nyemissionen 45,89 miljoner aktier utestående.

I samband med nyemissionen har bolaget och bolagets styrelseledamöter samt ledande befattningshavare, med förbehåll för sedvanliga villkor, ingått lock-up åtaganden under en period som upphör 90 dagar efter likviddagen för nyemissionen.

Nyemissionen övertecknades flera gånger om till följd av stor efterfrågan från amerikanska, europeiska och svenska institutionella investerare såsom Redmile Group, Consonance Capital, HBM Healthcare Investments och fonden TIN Ny Teknik.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här