Heimstaden ökar hyresintäkterna och resultatet

Fastighetsbolaget Heimstaden redovisar ökade hyresintäkter och förbättrat resultat i det andra kvartalet jämfört med samma period föregående år.
Heimstadens största ägare, Ivar Tollefsen.
Hyresintäkterna uppgick till 2 114 miljoner kronor (1 651), en ökning med 28,0% mot föregående år.

De ökade hyresintäkterna drevs främst av en positiv påverkan från förvärven i Danmark och Berlin tidigare i år.

Driftnettot uppgick till 1 353 miljoner kronor (1 096), en ökning med 23,4% mot föregående år.

Resultatet före skatt var 5 681 miljoner kronor (2 095). Resultatet påverkades positivt av positiva värderingsjusteringar av fastighetsintillgångar på 4 612 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 4 574 miljoner kronor (1 747), en ökning med 161,8% mot föregående år.

Heimstadens VD Patrik Hall uppger att universiteten återigen börjat öppna upp, vilket är en positiv utveckling då det ökar efterfrågan för studentboenden på bolagets marknader.

Under maj expanderade Heimstaden till Storbritannien, genom ett fastighetsförvärv utanför Birmingham, och Hall skriver att det bara är en del av bolagets större expansionsplaner i Storbritannien.