”Hellre Visa än Paypal”

Över hälften av alla transaktioner i världen sker fortfarande med kontanter, vilket är helt galet, menar Per Hedberg som förvaltar Lancelot Camelot.

Camelot är en globalfond med relativt fria mandat – ni får investera över hela världen och aktieexponeringen får pendla mellan 60 och 120 procent av fondens värde. Trots det har ni bara 20 innehav. Hur kommer det sig?

– Vi har valt att koncentrera oss till 8–10 investeringsteman, som alla utgör strukturella tillväxtområden. Utifrån det är 20 aktier tillräckligt för att få exponering mot de utvalda tillväxtområdena och för att få en god riskspridning.

Hur hittar man strukturella tillväxt­områden?

– Fondens tillväxtteman ska vara extremt intuitiva. Historiskt sett kan man ta bilindustrin som exempel. Bilägandet fortsatte att växa i 90 år trots två världskrig. Kan man hitta sådana områden som växer oavsett konjunktur så vet man med ganska stor sannolikhet att de kommer att växa snabbare än ekonomin som helhet. Vi har åtta teman just nu, det senaste vi har tagit in är det som vi kallar ”wellness”.

Vad har ni för wellness-innehav i fonden?

– Vi har investerat i ett amerikanskt ingrediensbolag som heter IFF. Vi ser en kraftig tillväxt i efterfrågan på speciallivsmedel, för allergiker och människor med andra kostpreferenser, och vi har följt sektorn noga. För tjugo år sedan fanns det kanske tre olika typer av mjölk. I dag finns det uppåt 15 olika sorter: mandelmjölk, laktosfri mjölk, you name it. IFF utvecklar ingredienser som kan användas i dessa livsmedel för att få det att smaka och lukta som de ursprungliga livsmedlen.

Ett annat tema i portföljen är vattenbrist. Hur exponerar ni er mot det temat?

– Vi vet att efterfrågan på vatten stiger snabbt och att det är stora investeringar som måste göras för att hantera vattenbristen. 40 procent av världens befolkning beräknas lida av vattenbrist 2020. Därför investerade vi i amerikanska Xylem för tre år sedan. Det är en global aktör som via smart data mäter trycket i vattenrören och ser vilka rör som måste bytas ut. 30 procent av Xylems verksamhet finns i utvecklingsländer, där de främst är med och bygger ut vatteninfrastrukturen.

Temat digitala betalningar har funnits i fonden sedan 2015, men på senare tid har ni bytt ut Paypal mot Visa. Hur kommer det sig?

– Över hälften av alla transaktioner i världen sker fortfarande med kontanter, vilket är helt galet. Vi förstår ju att det inte kommer vara så i framtiden. Vår första investering i temat digitala betalningar var Paypal, det var runt 2015 när de växte som snabbast. Vi dubblade våra pengar på den investeringen. Men tillväxten mattades av och värderingen sprang iväg – de blev the darling of the darlings. Så vi bytte till Visa, som verkligen är marknadsledande med en stabil tillväxt och en rimligare värdering.

Ni har en kassa på 20 procent. Säljer ni mer aktier än vad ni köper?

– Nej, faktiskt inte. Vi har haft inflöden i fonden, så vi har definitivt köpt mer än vad vi har sålt. Men vi har haft en stor kassaposition för att kunna köpa i nedgångar som nu i oktober. Då kan vi köpa bolag som är lite utanför våra traditionella kärninnehav, för en kortare investeringshorisont.

En sådan typ av affär var när ni utfärdade säljoptioner i JM precis före deras rapport i oktober. Hur ser ni på den svenska byggsektorn?

– Det svänger en hel del på den svenska byggmarknaden. Det finns en stark flockmentalitet hos investerarna och det är klart att det ger intressanta lägen, även för oss som huvudsakligen placerar långsiktigt och globalt. I höstas träffade vi JM:s finanschef, som berättade om bolagets planer, och vi kände att 150 kronor var rätt pris, på den nivån skulle vi kunna äga JM i fem år framöver. Vi var dock osäkra på när marknaden skulle se potentialen i JM igen. Så i stället för att köpa aktien utnyttjade vi den höga volatiliteten i aktien, vilket ledde till ett högt pris på sälj­optioner och vi utfärdade säljoptioner. Affären gav oss en implicit årsavkastning på 30 procent under två månader.

Per Hedberg

Förvaltar: Lancelot Camelot.

Förvaltat kapital: 3,4 miljarder kronor.

Utveckling i år: +11,7 procent.

Utveckling de tre senaste åren: +11,2 procent.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.