Hexagon slår samtliga prognoser – rekordhög organisk tillväxt

Mätteknikbolaget Hexagon redovisar en stark delårsrapport för första kvartalet som överträffar prognoserna på samtliga punkter.
HExagon
Foto: Janerik Henriksson/TT

Omsättningen steg 9,9% till 978 miljoner euro (890). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 944.

Organisk tillväxt var 11%, vilket utgör det bästa resultatet någonsin för ett första kvartal. Särskilt utmärkande var Kina med en organisk tillväxt på 73% vilket beror på ökade kundaktiviteter inom samtliga segment.

De divisioner som inte kunde uppvisa organisk tillväxt är Safety and Infrastructure som backade 2% (mötte höga jämförelsetal) och PPM.

”Som väntat, fortsatte PPM att påverkas av en utmanande olje- och gasmarknad, vilket ledde till att den organiska tillväxten minskade med 4%. Diversifieringen av PPMs affär fortsätter att utvecklas positivt vilket genererat god tillväxt i asset information management, cyber security och AEC portföljerna”, säger vd Ola Rollén.

Rörelseresultatet blev 253,1 miljoner euro (192,4), väntat rörelseresultat var 237. Rörelsemarginalen var 25,9% (21,6).

Justerat rörelseresultat utföll på 257,9 miljoner euro (192,4), väntat var 239, med en justerad rörelsemarginal på 26,4% (21,6).

Resultatet före skatt var 245,5 miljoner euro (186,6).

Resultatet efter skatt blev 201,3 miljoner euro (153,0), analytikerkonsensus 185.

Resultat per aktie hamnade på 0,54 euro (0,41).

Det operativa kassaflödet ökade till 211,9 miljoner euro (136,9)

Hexagon, MEUR Q1-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 978 944 3,6% 890 9,9%
Rörelseresultat 253,1 237 6,8% 192,4 31,5%
Rörelsemarginal 25,9% 25,1% 21,6%
Rörelseresultat, justerat 257,9 239 7,9% 192,4 34,0%
Rörelsemarginal, justerad 26,4% 25,3% 21,6%
Resultat före skatt 245,5 186,6 31,6%
Nettoresultat 201,3 185 8,8% 153,0 31,6%
Resultat per aktie, EUR 0,54 0,41 31,7%

Konsensusdata från Factset