Hexagons vinst 239 miljoner euro

Hexagons vinst blev i linje med vinstvarningen och analytikernas prognos.

Mätteknikbolaget Hexagons ebit-resultat före engångsposter blev 239 miljoner euro i det andra kvartalet 2019 (228). Hexagon vinstvarnade den 5 juli och meddelade då att ett rörelseresultat före engångsposter på 237 miljoner euro väntades. Analytiker hade också räknat med ett ebit-resultat om 237 miljoner euro, enligt Infront Datas sammanställning inför rapporten.

Nettoomsättningen uppgick till 976 miljoner euro (937). Vid vinstvarningen förutspådde bolaget en nettoomsättning på cirka 975 miljoner euro. Den organiska tillväxten uppgick till -1 procent under kvartalet, vilket var i linje med det preliminära beskedet.

Hexagon bedömer att divisionen Safety & Infrastructure kan fortsätta att förbättras under andra halvåret.”Som förväntat började divisionen Safety & Infrastructure stabiliseras under kvartalet och vi räknar med fortsatta förbättringar under resten av året”, skriver Hexagons vd Ola Rollén i delårsrapporten.

Vidare uppger han att Hexagon, som en effekt av osäkerheten i den globala ekonomin, vidtagit proaktiva omstruktureringsåtgärder för att säkerställa att företaget är på rätt väg för att uppfylla sina finansiella mål 2021.

“Dessa åtgärder i kombination med en stark finansiell ställning gör att Hexagon kan fullfölja sin strategi och uppfylla de långsiktiga finansiella målen samt dra full nytta av framtida möjligheter”, skriver Ola Rollén.

Hexagons segment Geospatial Enterprise Solutions (GES) hade under årets andra kvartal en organisk tillväxt på 3 procent medan Industrial Enterprise Solutions (IES) noterade en organisk tillväxt i intäkterna om -4 procent.

Förväntat enligt Infront Data var 2,9 procent för GES respektive -5,1 procent för IES. Gällande divisionerna inom GES rapporterade Geosystems 6 procent organisk tillväxt, i huvudsak drivet av fortsatt stark tillväxt på infrastruktur- och byggmarknaden, lösningar för gruvdrift och nya produkter. Safety & Infrastructure hade -4 procent organisk tillväxt och Positioning Intelligence 0 procent.

Inom IES hade Manufacturing Intelligence -7 procent organisk tillväxt, på grund av en mycket svagare utveckling inom elektronikbranschen i Kina. PPM rapporterade 3 procent organisk tillväxt, med stark ökning inom den traditionella designportföljen och informationshanteringslösningar.

 

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här