Hexatronic ökar omsättningen och resultatet

Hexatronic redovisar ökande omsättning och vinst under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget lämnar utdelningen oförändrad på 0,40 kronor.

”2019 var ett år med fortsatt stark internationell tillväxt för Hexatronic. Försäljningen exkluderat Sverige växte med drygt 30 procent. Det är fortsatt främst Europa med Storbritannien och Tyskland som draglok, samt Nordamerika som stod för huvuddelen av vår tillväxt. Inkluderat Sverige ökade försäljningen med drygt 15 procent varav 5 procent var organiskt. Sverige utgör nu för första gången mindre än 30 procent av bolagets totala omsättning. Tillväxten under fjärde kvartalet uppgick till 5 procent och är fullt ut hänförligt till förvärvet av Opternus i Tyskland”, kommenterar vd Henrik Larsson Lyon.

Omsättningen steg 4,5 procent till 463,2 miljoner kronor (443,2).

Ebita-resultat blev 27,6 miljoner kronor (24,4), med en ebita-marginal på 6,0 procent (5,5).

Justerat ebita-resultat blev 37,1 miljoner kronor (28,0).

Rörelseresultatet blev 20,6 miljoner kronor (17,4), med en rörelsemarginal på 4,4 procent (3,9).

Resultatet efter skatt blev 14,5 miljoner kronor (6,3), en ökning med 130,2 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,39 kronor (0,17), vilket innebär en ökning med 129,4 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 58,1 miljoner kronor (51,6).

Hexatronic föreslår 0,40 kronor i utdelning (0,40).

Under 2020 bedömer Hexatronic att det blir en fortsatt stark internationell tillväxt.

”Vi går in i det första kvartalet 2020 med en orderbok som är i nivå med motsvarande tidpunkt föregående år. Vi har fortsatt en mycket positiv syn på FTTH-marknaden, de möjligheter 5G kommer ge i form av fiberutbyggnad, samt våra möjligheter till fortsatt lönsam tillväxt. Vi ser i dagsläget en mindre risk för kortvarig negativ påverkan av främst lönsamheten vid en eskalering av coronavirusets utbredning”, skriver Hexatronic-chefen.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.