Historiskt svag orderingång för teknikindustrin

Teknikindustrin upplever historiska orderminskningar i spåren av coronapandemin, enligt senaste konjunkturbarometern från Teknikföretagen.
Teknikföretagens chefekonom Mats Kinnwall.
”Både från exportmarknaden och från Sverige minskar orderingången i den största omfattningen sedan mätningarna startade i början av 1990-talet”, säger Teknikföretagens chefekonom Mats Kinnwall.

Order för maskinindustrin och dess leverantörer uppges indikera en nära kollaps i internationell efterfrågan.

Samtidigt är index för affärsläget under 80 vilket är tecken på att personalneddragningar kommer att ske.

Undersökningen, som är den andra för i år, är gjord med 501 företag med en sammanlagd försäljning på 819 miljarder kronor, varav 81 procent säljs på exportmarknader.