Högre vinst än väntat från Ambea

Vårdbolaget Ambea redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Bolaget rapporterar samtidigt en högre vinst.
Ambeas vd Fredrik Gren. Foto: Pontus Lundahl / TT
“Den finansiella påverkan från covid-19 har varit begränsad under kvartalet. Lönsamheten har stärkts jämfört med föregående år och fortsatt prioritet ligger på marginalförstärkande åtgärder i tidigare Aleris Omsorg-verksamheter samt öppning av nya Vardaga-boenden”, konstaterar vd Fredrik Gren.

Omsättningen steg 11,7 procent till 2 811 miljoner kronor (2 516). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 847. Ökningen beror på förvärvet av Aleris Omsorg, organiskt var tillväxten 0 procent.

Ebita-resultatet uppgick till 173 miljoner kronor (90), med en ebita-marginal på 6,2 procent (3,6). Justerat ökade ebita 28 procent till 187 miljoner kronor (147).

Rörelseresultatet blev 144 miljoner kronor (62). Rörelsemarginalen var 5,1 procent (2,5).

Resultatet före skatt var 80 miljoner kronor (12).

Resultatet efter skatt blev 62 miljoner kronor (9), analytikerkonsensus 36.

Resultat per aktie hamnade på 0,65 kronor (0,13).

“Det är vår bedömning att covid-19 negativt påverkar andra kvartalets omsättning med cirka 3 procent och resultatet med cirka 40–60 MSEK. Ser vi förbi de kommande kvartalen är vår bedömning att efterfrågan på våra tjänster är fortsatt god”, uppger Ambea-chefen.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här