Humana minskade rörelseresultatet mer än väntat

Omsorgsbolaget Humanas örelseresultat var lägre än väntat. Jämfört med föregående år sjönk vinsten. Bolaget lämnar utdelningen oförändrad.

Omsorgsbolaget Humana redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var lägre än väntat. Jämfört med föregående år sjönk vinsten. Bolaget lämnar utdelningen oförändrad på 0,70 kronor, väntat var 0,82.

Omsättningen steg 11,9 procent till 1 902 miljoner kronor (1 700). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 928.

Ebitda-resultat blev 157 miljoner kronor (102), med en ebitda-marginal på 8,3 procent (6,0).

Rörelseresultatet blev 71 miljoner kronor (82), väntat rörelseresultat var 113. Rörelsemarginalen var 3,7 procent (4,8).

Justerat rörelseresultat utföll på 71 miljoner kronor (82), med en justerad rörelsemarginal på 3,7 procent (4,8).

Resultatet före skatt var 30 miljoner kronor (67).

Resultatet efter skatt blev 18 miljoner kronor (51), analytikerkonsensus 54.

Resultat per aktie hamnade på 0,35 kronor (0,97).

Humana föreslår 0,70 kronor i utdelning (0,70), väntat 0,82.

Medan Norge var fortsatt stabilt med intäkter upp 11 procent i fjärde kvartalet kom den finska verksamheten att inte prestera sett till resultat.

”Resultatmässigt var kvartalet dock en besvikelse. Vi har fortfarande utmaningar med lönsamheten i den nya verksamheten (Coronaria Haiva), även integrationskostnader belastade resultatet. Tyvärr har också den politiska debatten i Finland, efter avslöjanden om bristande kvalitet hos ett antal aktörer förra året, bidragit till en svårare marknad där ersättningsnivåer inte höjts i linje med höjda bemanningskrav och högre regulatorisk press”, säger vd Rasmus Nerman i rapporten.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här