Hushållen mer optimistiska

De svenska hushållens förtroendeindikator, CCI, uppgick till 98,0 i februari, jämfört med reviderade 97,6 månaden innan (preliminärt 97,5) enligt Konjunkturinstitutets undersökning.

CCI väntades visa ett värde på 96,8 enligt SIX News sammanställning av åtta analytikers prognoser. Förväntningarna sträckte sig mellan 96,0 och 97,7 med en median på 97,0.

Makroindex uppgick till 89,7 jämfört med reviderade 91,8 (preliminärt 91,7) månaden innan. Mikroindex landade på 106,6 jämfört med oreviderade 101,9 månaden innan.

Inflationsförväntningarna på tolv månaders sikt uppgick till 1,7 procent, att jämföra med 1,8 procent månaden innan. Dessa siffror är justerade av KI för extremvärden.

Index över arbetslösheten om tolv månader låg på 30 jämfört med reviderade 28 månaden innan (preliminärt 27). Ett högt tal indikerar pessimism.

Hushållens förväntningar på den rörliga bostadsräntan på ett års sikt är 2,11 procent, vilket kan jämföras med 2,19 procent månaden innan.

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.